Ҷвононро зиракиву ҳушёрӣ мебояд

Чоп

Имрўз душманони миллат, ки аслан дар хориљи кишвар умр ба сар мебаранд, аз дур ба мисли афроди носипосу кўрнамак дар муќобили давлату Њукумати Тољикистон аз фитна кор мегиранд ва дар сомонањои иљтимої аќидањои ѓаразноки худро иброз медоранд. Барои амалї намудани амалњои зишти худ аз љавонони ноогоњу камсавод истифода менамоянд.

Имрўз онњое, ки аз хизмати хољагони худ ќадаме берун рафта наметавонанд, рафтору кирдори онњо шабењи «манќурт» мебошад. Алњазар аз ин манќуртони ватанфурўш!

Кумитаи ижроияи ЬХДТ Раззоыов Т