Масъулият дар тарбияӣ фарзанд

Чоп

 

 

Бузургон дар тарбияи фарзанд чунин фармудаанд:

Кулли комёбиҳои ҳароила аз дараҷаи тарбияи фарзандон вобаста аст.                                                         Л.Н.Толстой

Нахуствазифаи оила тарбияи шоистаи фарзандон аст. Мактаби асосии тарбия  муносибати байниҳамдигарии зану мард, падару модар  мебошад.

Дар оила аз худтарбиякунц ва тарбияи якдигар набояд лаҳзае қатъи назар шавад

В.А. Сухомлинский

Майзадагии падар ё модар яке аз сабабҳои асосии фурӯрезии бунёди оила аст.

Гиппократ

Дар оила, дар ҳузури фарзандон бояд аз ҳама гуна аъмолу гуфтори ношоистахуддорц кард. Ин ҷо худрдтарин ҷузъиёт ҷанбаи  тарбиявц дорад.

Екатеринаи 2

Оила ҳамеша асоси ҷомеа буд, ҳаст ва мемонад.

О. Балзак

Омӯзгори фанни таърих                       Абдураҳимова Ҳ